SportOffice @ School

Lugn och fokus i klassrummet med skrivbordscyklar

Miljön i ett klassrum är viktig för inlärningen. Den ska anpassas så att arbetet kan bedrivas på ett bra sätt för såväl elever som lärare. En viktig faktor blir då förutsättningarna för att kunna koncentrera sig. Något som intuitivt och traditionellt varit det samma som en lugn och tyst miljö.

Det kan förvisso underlätta, men det är inte hela sanningen.

För en lugn och tyst miljö är ofta präglad av stillasittande. Något som kan vara fullständigt onaturligt för ett barn med spring i benen. Och har man inte det så har ny forskning visat att hjärnan fungerar bättre då kroppen för röra på sig. Utöver det har stillasittande visat sig ohälsosamt.

Så utmaningen är att skapa en miljö som både är tyst och rogivande, men samtidigt möjliggör rörelse.

Det är här skrivbordscykeln kommer in i bilden…

Varför det?

SKÄRPA OCH FOKUS

Det stilla trampandet höjer pulsen 15-20 slag, vilket ger mer syre till hjärnan och bättre bortforsling av slaggprodukter. Dessutom höjs dopaminnivåer i hjärnan, vilket förbättrar koncentration och fokus. Det märks extra tydligt i samband med koncentrerad textläsning, där trampandet ger kroppen lugn.

SMARTHET OCH INLÄRNING

Har du reflekterat över att du kommer på de smartaste idéerna när du är ute och promenerar eller joggar. Det är ingen slump att det sker just då. Hjärnan är mer aktiv under fysiskt arbete och fungerar bättre.

Dessutom fungerar inlärningen bättre när man är fysiskt aktiv, tex visar forskning att man kan komma ihåg upp till 25% fler glosor om dessa pluggas in samtidigt som kroppen är i rörelse.

VÄLMÅENDE OCH HÄLSA

Det har visat sig att längre stillasittande ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Framför allt är sittande med benen i 90 graders vinkel eller mer skadligt. Riskerna kan reduceras genom motionspass, tex en joggingrunda, men bara upp till 30%. Vår kropp behöver istället rörelse kontinuerlig under dagen. Det kan också lindra andra fysiska besvär (stel nacke, värkande rygg, svag core, mage). Det är till och med så att insulinnivåer stabiliseras genom kontinuerligt fysiskt arbete.

LUGN

En del barn har extra stort behov av ständig stimulans och har problem med rastlöshet. Det pratas om att dessa har överskottsenergi som behöver frigöras. Det kan så vara, men det är snarare processer i hjärnan som påverkar beteendet, där dessa barn rent fysiologiskt har ett ökat behov av dopamin för att kunna fokusera. Och dopamin utsöndras när kroppen rör på sig. Från skolor som använder skrivbordscyklar i klassrum har man tydligt märkt att dessa barn blir hjälpta av att trampa. Någon som alla i klassrummet märker och har glädje av.

Så varför  trampa i klassrummet?

Jo…för att det hjälper inlärningen och ger en bättre arbetsmiljö, för alla!

Bra, med på vad ska man trampa?

DeskCycle saknar integrerad stol utan utgör bara en trampenhet. Det gör att den passar i miljöer med traditionell höjd på skrivborden samt för de minsta skolbarnen där deskbike är för stor. Mer info om DeskCycle finns här.

Deskbike är den marknadsledande skrivbordscykeln med integrerad stol. Den finns i tre olika storlekar, där den minsta fungerar i skolmiljö. Kanske dock inte för de allra minsta barnen, som kan få lite svårt att nå ner till tramporna ordentligt (för dessa barn rekommenderas DeskCycle). För samtliga storlekar behövs ett höj- och sänkbart skrivbord, eller åtminstone högre skrivbord. Mer info om Deskbike finns här.

AcitveS är ett höj- och sänkbart elevbord för skolmiljö är ActiveS. Mer info om elevbordet finns här.

Hos SportOffice kan Deskbike och ActiveS elevbord köpas till paketpris. Mer om det paketpriset finns här.

REFERENSER

SportOffice har levererat cyklar till ett flertal skolor runt om i Sverige. Referenser, och annat material såsom länk till film, kan fås vid diskussion (school [at]sportoffice.se). Några av de som kommit längst är Karlbergs skola och Ålstensskolan i Stockholm.
Hos Karlbergs skola gjorde tidningen Lära ett reportage kring skrivbordscyklarna. Artikeln finns att läsa här: http://pedagog.stockholm.se/lara/lara-stockholm-nr-5-2018/ (sid 24-26).

Och så här säger lärarna i en egen intervju gjord av SportOffice

Tidningen “Vi i Vasastan” har också gjort besök i klassrummen på Karlbergs skola. Här hittar du både en film, bilder och ett reportage:

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-far-rastlosa-elever-cykla-vid-bankarna/repsaB!j70Q7MmePSDMh4nsHGibg/