Paketera en Deskbike

(Kartong tidigare än 2019)

För att returnera en Deskbike på ett säkert sätt måste den förpackas på ett bra sätt. Nedan följer instruktioner över hur detta ska gå till.

Först en video som visar hela förloppet (därefter följer bilder, som i princip motsvarar videon):

https://www.youtube.com/watch?v=fsb54xYfPNw

Nedan följer processen steg för steg över hur paketering ska genomföras:

1. Lägg i det nedre frigolitskyddet med papprör, samt sidoskydd i den tomma kartongen:

2. Ytterligare frigolitskydd som desbiken ska vila på, samt skydd för kåpa. Dessutom pappdel för tramporna:

3. Lägg i den huvudsakliga delen av skrivbordscykeln. Var noga med att placera den enligt spåren i frigoliten, att pappröret passar på rätt ställe samt att den övre delen (ungefär vid gångjärnet och vredet för motståndet) vilar på en frigolitedel (den övre i bilden).

4. Lägg på den övre frigolitskyddet (som ett lock) på kåpan. Skiftnycklarna och skruven till sadelstolpen kan antingen läggas som på bilden, eller kilas ned i utrymmet nere till höger. I det senare fallet, var noga med att skruven inte ligger närmast hörnet, då den i så fall kan bli fraktskadad.

5. Om monterings- och bruksanvisningen finns kvar, lägg den ovanpå frigolitlocket.

6. Lägg ner tramporna

7. Lägg ner sadelstolpen och “benen”. Var noga med att metall inte ska ligga mot metall. Om inte originalemballaget finns kvar, använda annat emballage. Notera även frigolitskyddet mellan kåpan och benen (i mitten av bilden).

8. Lägg i sadeln och ett frigolitskydd i överkant.