@Work

Kontorscykla vid skrivbordet

Många av arbetsuppgifterna inom dagens kontor medför en stor grad av stillasittande. Ofta framför datorn, i möten eller i telefonsamtal. Situationer där det trots önskan och ambition om att röra på sig, är svårt att göra just  detta.

Samtidigt är längre tids stillasittande negativt för såväl vårt välmående som hur vår hjärna fungerar. Så trots att mailen ska skrivas, samtalen ska ringas, revisionsberättelsen ska granskas, eller vad det nu må vara, så måste vi på något sätt röra på kroppen.

Visst kan vi ta pauser och promenera runt i kontoret, men det går också att få in rörelse vid arbetsplatsen, under arbetet. Detta med hjälp av aktiv kontorsutrustning.

SportOffice är specialist inom detta område och har med praktisk erfarenhet valt ut produkter som vi tycker fungerar bäst. Och det som fungerar bäst är en skrivbordscykel, deskbike. Den integrerar utmärkt i vilken miljö som helst, då den är i det närmaste ljudlöst, samt påverkar inte arbetsförmågan med tangentbord och mus.

Gåband är en annan lösning. Det ska direkt sägas att det har ett smalare användningsområde, eller snarare att färre personer trivs med gåband. För även om man vänjer sig och utvecklar teknik för att hantera tangentbord och mus samtidigt som man går, så är vår erfarenhet att det trots allt påverkar den finmotoriken. Därför lämpar det sig bäst under arbetsmoment som telefonkonferenser eller deltagande i webinars. Inte sällan i ett separat rum, då gåband, trots ansträngningar att minimera ljud, faktiskt låter lite. I synnerhet om man jämför med deskbikes, som är i det närmaste ljudlösa. Men väl i det sammanhanget så fungerar gåbanden väldigt bra. Så trots att skrivbordscykel i många avseenden “slår” gåbandet, så har gåbandet sina “anhängare” och det finns definitivt ett syfte för produkten.

Deskbike

Den populäraste produkten för att skapa rörelse på ditt kontor

IMG_2587

Umeå Universitetsbibliotek

Det är en synnerligen bra idé att ha skrivbordscyklar i universitetsbibliotek. Detta eftersom minneskapaciteten ökar om kroppen är fysiskt aktivitet samtidigt som man studerar.

Och du student. Handen på hjärtat. Har det hänt att du nickat till över en tjock bok som bara ska plöjas inför tentan. Trampa samtidigt som du läser så håller du dig vaken.

20180420_150552

Telenor

Telenor flyttade nyligen sitt huvudkontor till Solna. Innan flytten införskaffades ett antal deskbikes på prov. De användes flitigt och blev en  succé. Så pass att armadan utökades när sedan flyttlasset gick.

Men Telenor har även kontor i andra delar av landet och dessa försågs snart med deskbikes de med.

Användningsområdet är det “det vanliga” för ett kontor, dvs att öka koncentration och skärpa, samt minska hälsoriskerna med stillasittandet.

Sollefteå röntgen

Sollefteå Röntgenklinik

Som röntgenläkare sitter man ofta still vid skärmar och granskar bilder under långa arbetspass. Arbetet kräver hög fokusering, samtidigt som det rent fysiskt är ganska monotont och just stillasittande. Inte blir det lättare av att arbetet kan bedrivas även nattetid, med de utmaningar det för med sig.

För att underlätta arbetssituationen och bryta det stilla mönstret används Deskbikes hos röntgenkliniken i Sollefteå. Det bidrar till bättre hälsa samt att arbetet generellt underlättas.

Walkdesk

När du hellre vill gå än cykla är gåbandet Walkdesk WTB500 är klokt val.