@school

Cykla i klassrummet

Miljön i ett klassrum är viktig för inlärningen. Den ska anpassas så att arbetet kan bedrivas på ett bra sätt för såväl elever som lärare. En viktig faktor blir då förutsättningarna för att kunna koncentrera sig. Något som intuitivt och traditionellt varit det samma som en lugn och tyst miljö.

Det kan förvisso underlätta, men det är inte hela sanningen.

För en lugn och tyst miljö är ofta präglad av stillasittande. Något som kan vara fullständigt onaturligt för ett barn med spring i benen. Och har man inte det så har ny forskning visat att hjärnan fungerar bättre då kroppen får röra på sig. Utöver det har stillasittande visat sig ohälsosamt.

Så utmaningen är att skapa en miljö som både är tyst och rogivande, men samtidigt möjliggör rörelse.

Det är här skrivbordscykeln kommer in i bilden…
Varför det?

Koncentration och fokus

Det stilla trampandet höjer pulsen 15-20 slag, vilket ger mer syre till hjärnan och bättre bortforsling av slaggprodukter. Dessutom höjs dopaminnivåer i hjärnan, vilket förbättrar koncentration och fokus. Detta genom att hjärnans “exekutiva centra” i frontalloben stärks, vilket förbättrar möjligheten att slå bort störande tankar och impulser.

Det märks extra tydligt i samband med koncentrerad textläsning, där trampandet ger kroppen lugn och ökat fokus.

Smarthet och inlärning

Har du reflekterat över att du kommer på de smartaste idéerna när du är ute och promenerar eller joggar. Det är ingen slump att det sker just då. Hjärnan är mer aktiv under fysiskt arbete och fungerar bättre.

Dessutom fungerar inlärningen bättre när man är fysiskt aktiv, tex visar forskning att man kan komma ihåg upp till 25% fler glosor om dessa pluggas in samtidigt som kroppen är i rörelse.

Välmående och hälsa

Det har visat sig att längre stillasittande ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Framför allt är sittande med benen i 90 graders vinkel eller mer skadligt. Riskerna kan reduceras genom motionspass, tex en joggingrunda, men bara upp till 30%. Vår kropp behöver istället rörelse kontinuerligt under dagen. Det kan också lindra andra fysiska besvär (stel nacke, värkande rygg, svag core, mage). Det är till och med så att insulinnivåer stabiliseras genom kontinuerligt fysiskt arbete.

Lugn och arbetsro

En del barn har extra stort behov av ständig stimulans och har problem med rastlöshet. Det pratas om att dessa har överskottsenergi som behöver frigöras. Det kan så vara, men det är snarare processer i hjärnan som påverkar beteendet, där dessa barn rent fysiologiskt har ett ökat behov av dopamin för att kunna fokusera. Dopamin utsöndras när kroppen rör på sig. Från skolor som använder skrivbordscyklar i klassrum har man tydligt märkt att dessa barn blir hjälpta av att trampa. Någon som alla i klassrummet märker och har glädje av.

2131b0eb-fdcb-40d4-bd4f-2dfe79a6108b

Deskcycles hos Karlbergs skola

kunskapsskolan

Deskbikes hos Kunskapsskolan

elevbord med skrivbordscykel

Deskbike hos Ålstensskolan

SportOffice tjänster

SportOffice var pionjär på den svenska marknaden vad gäller att hjälpa skolor att komma igång med skrivbordscyklar. Under de drygt två år som vi hållit på, har vi genom att ha arbetat med ett flertal skolor, från Kalix till Malmö, samlat på oss ovärderlig kunskap och erfarenheter kring olika frågor inom ämnet.

Det rör sig tex om tips och tricks vid införandet. Eller om vilka cyklar som passar i vilka miljöer, beroende på typ av bänkar, stolar och golv etc. Här har vi också lärt oss att mätutrustning på cyklarna, som tex visar hastighet etc, mest är till besvär. Därför levererar vi oftast cyklar utan denna utrustning. Eller med den dold…

Dessa kunskaper delar vi mer är gärna av oss av och med dessa i bagaget kan vi rådgöra och vägleda skolor vi införskaffande, införande och användande av skrivbordscyklar.

Med ett klistermärke döljer vi motståndsreglaget på deskcyclen

Exempel på utvärdering

Här är ett exempel på utvärdering som en skola gjort gällande “stora” och “små” skrivbordscyklar. Med de stora menas deskbike och de små är följaktligen deskcycle.

Det är eleverna själva som gjort utvärderingen med stöd av sin lärare. SportOffice har inte varit delaktig i det arbetet, utan enbart tagit del av resultatet.

Urklipp ur tidningen Skolporten, Nr 5 2019