Everyday In Motion – varför det?

 

Under de senaste åren har debatten kring stillasittande varit aktiv i media. Skälet är att vårt stillasittande gradvis ökat och på senare år i tämligen dramatisk takt. Det mäts ofta genom antal steg vi tar och vi är nu nere i ett genomsnitt kring 4-5.000 steg per dag (våra förfäder gick ca 15- 18.000 steg/dag). En minskning som visat sig skadlig för oss. Det har till och med sagts att stillasittande är värre än att röka för din hälsa.

Det finns mycket fakta att förkovra sig i inom området. SportOffice tipsar om en del av detta i biblioteket. Men för att göra det enkelt så har vi summerat resultaten från vetenskapliga artiklar till följande fyra fördelar.

Smartness

När får du dina bästa idéer? Är det när du sitter nedsjunken i en fåtölj eller är det när du är ute och promenerar eller joggar lugnt? Det är ingen slump att kreativiteten är större under fysisk aktivitet, då en aktiv kropp signalerar till hjärnan att också vara aktiv och vice versa (kropp i vila – hjärna i vila).

Av samma skäl fungerar minnet också bättre för kropp i rörelse, då det visat sig att personer kan komma ihåg hela 25% flera glosor om dessa pluggas in samtidigt som kroppen varit under måttlig fysisk aktivitet.

Forskning visar att förmågan att fokusera ökar under måttlig fysisk aktivitet. Det ger nämligen ett ökat dopaminpåslag, vilket stärker koncentrationsförmågan. Det märks kanske tydligast då en längre text ska läsas in.

Sen är det påtagligt att skrivbordstrampande hjälper när tex dippen efter en alltför mastig lunch sätter in. Den kan trampas bort då en vaken kropp ger en vaken knopp.

Sharpness

Wellness

Stillasittande jämförs ibland med rökning. Båda företeelser visar nämligen ökade riskerna för tex hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes typ två, m.m. Listan är dessvärre lång. Risker som minskar om kontinuerlig fysisk aktivitet, såsom ”skrivbordscyklande” eller gående på gåband, införlivas i vardagen.

Måttlig fysisk aktivitet, som lugnt trampande, blir också som smörjmedel i leder och har då positiv effekt på besvär såsom artros, diskbråck, höftbesvär och stel nacke. Därför rekommenderas cykling som rehab av många sjukgymnaster.

Texterna ovan lyfter fram måttlig fysisk aktivitet, vilket är det som skrivbordscyklande eller promenad på gåband medför. Det är således inte konditionsträning. Kör man för hårt så tappar man fokus på arbetet och poängen går förlorad. Så konditionsträning bedrivs bäst utanför kontoret eller motsvarande.

Men med hyfsad flit så kan kanske fem, eller rent av fler, mil avverkas på en dag på en cykel. Det stärker leder och ligament som i sig förbättrar möjligheten till långsiktig konditionsträning. Dessutom förbrukas kanske 500-1000 kcal under en flitig dag på skrivbordscykeln, om nu det är eftersträvansvärt.

Fitness