Undvik hälsoriskerna med stillasittandet

“Ett alltför stillasittande liv kan vara livsfarligt. Men det går att minska och till och med eliminera riskerna med att sitta stilla genom att röra på sig tillräckligt varje dag”. Så inleds nedanstående nyhetsinslag från SVT där forskaren Ulf Ekelund uttalar sig. www.svt.se/nyheter/vetenskap/sitta-stilla-inte-det-nya-roka-om-man-ror-pa-sig-tillrackligt-1