Svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat stillasittande

FHM har nyligen (2021-06-03) givit ut nya riktlinjer för fysisk aktivitet och minskat stillasittande. Den första punkten i deras rekommendationer är: “All rörelse räknas. Samla rörelser i vardagen och hitta vardagsaktiviteter.”Rimmar ju ganska bra med SportOffice devis “Everyday In Motion”… De andra punkterna är:“Ta rörelsepauser. Några minuter varje halvtimme minskar riskerna med långvarigt stillasittande““Det är[…]